Uppgörelse nära om PNR

UTRIKES

Parisattacken. I spåren av terrordåden i Paris kommer EU allt närmare en gemensam registrering av information om flygpassagerare.

Grekland varnas samtidigt för avstängning ur Schengen, om inte gränskontrollen blir bättre.

EU-parlamentet och medlemsländerna har i flera år varit oense om hur det så kallade PNR-systemet med automatiskt utbyte av flygpassagerarinformation ska se ut. Men efter den senaste förhandlingsrundan i onsdags finns hopp om en snar lösning - eventuellt redan under fredagen.

– Det står ju fortfarande och väger men vi hoppas naturligtvis att vi ska kunna få det på plats nu, säger inrikesminister Anders Ygeman (S) på plats vid EU:s pågående inrikes- och justitieministermöte i Bryssel.

Inom eller utom EU

Tvisteämnen är bland annat hur lång tid uppgifterna ska sparas - sex, nio eller tolv månader - samt fortsatt om registreringen även ska gälla för resor inom EU.

– Jag tror att man kommer landa på den kompromiss som rådet har föreslagit hela tiden om att inrikesresor ska vara en option för de länder som så önskar, säger Ygeman, som bedömer möjligheterna till ett klartecken under fredagen till "50-50".

Terrordåden i Paris och den pågående flyktingkrisen gör att Ygeman och justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) har ett digert schema i Bryssel under fredagen.

Grekland i fokus

En huvudfråga - som berör båda ämnena - gäller situationen i Grekland, som pressas hårt av övriga EU-länder för att få ordning på sin gränskontroll.

På fredagen väntar bland annat diskussioner om man ska göra det möjligt att tillfälligt suspendera Grekland ur Schengensamarbetet. Mycket handlar om att förmå myndigheterna i Aten att be om hjälp.

– Jag tror att Grekland gör och har gjort så gott de kan, men de måste naturligtvis - tillsammans med oss och övriga EU - försöka bli bättre. . . Om man känner att man inte klarar en uppgift, då måste man be andra om hjälp, säger Morgan Johansson.

FAKTA

PNR

Efter terrorattacken mot tidskriften Charlie Hebdos redaktion i Paris i januari har EU-kommissionen försökt få ny enighet kring det så kallade PNR-direktivet som en av åtgärderna för att bekämpa terrorismen.

PNR (Passenger Name Record) innebär att uppgifter om exempelvis flygpassagerares namn, telefoner och kreditkortsdetaljer samlas in och lagras för eventuell användning av brotts- och terrorbekämpande myndigheter.

EU-parlamentet har tidigare röstat nej till liknande förslag av integritetsskäl, men har nu gått med på förhandlingar. Bland de detaljer som behöver klarläggas finns exempelvis vilka som ska få tillgång till registret, vilka misstänkta brott som ska göra det möjligt att söka i det, hur länge uppgifterna ska sparas och vilka flygningar som insamlandet ska göras på.

EU:s förhoppning är att nå enighet före årsskiftet.

Bryssel, TT:s korrespondent