Tidsnöd hotar klimatmötet i Paris

UTRIKES

Politik. Förhandlingarna om ett nytt globalt klimatavtal går trögt.

Nu riskerar klimatmötet i Paris att hamna i tidsnöd.

Tjänstemän från 195 länder arbetar för högtryck med att förhandla fram ett avtalsutkast som miljöministrarna ska kunna komma överens om i nästa vecka. Det nya utkast som släpptes på torsdagen är dock fortfarande mycket omfattande och svårgenomträngligt. Det har bara bantats ned från 51 till 50 sidor och antalet ändringsförslag i texten är fortfarande många hundra.

– Det har inte gått riktigt så fort med att lösa till synes lösbara saker som vi hade önskat, säger miljöminister Åsa Romson (MP).

– Det finns skäl för oro utifrån tidigare erfarenheter från klimatmöten.

En källa i förhandlingarna uppger för TT att avtalsutkastet behöver göras mer hanterbart innan miljöministrarna tar över. Men flera av knäckfrågorna är så politiskt känsliga att de inte kan lösas på tjänstemannanivå. Målet är att tjänstemännen ska vara klara med ett hanterbart utkast på lördag.

Många knäckfrågor

Knäckfrågorna är många. Bland annat diskuteras om det ska sättas upp fler mål än den övergripande målsättningen att jordens uppvärmning begränsas till två grader. I utkastet nämns flera alternativ, till exempel att de globala utsläppen ska ha nått sin högsta punkt "så snart som möjligt" eller att utsläppen av växthusgaser ska vara noll någon gång mellan åren 2060 och 2080.

Två svårlösta frågor dyker upp överallt i förhandlingarna. Den ena är återkommande krav från utvecklingsländernas om mer pengar till klimatåtgärder och till kompensation för skador som klimatförändringarna orsakar. Den andra handlar om att utvecklingsländer vill att åläggandena i avtalet är hårdare för rika länder än för dem.

Klimatförhandlingarnas ordförande, Frankrikes utrikesminister Laurent Fabius, uppgav vid en presskonferens i onsdags att förhandlingarna har fått en bra start, men att han hade känslan att de måste skyndas på.

– Förhandlingarna måste lägga in en växel, säger Martin Kaiser på miljöorganisationen Greenpeace till AFP.

Kan bli försenat

Hur många av de 195 länderna som behöver säga ja till avtalet för att det ska träda i kraft är inte heller bestämt. Två "tröskelvärden" diskuteras. Ett handlar om antalet länder och det finns förslag på allt från 55 till 100 procent av de 195. Det andra handlar om hur stor del av världens utsläpp som ska omfattas och det finns förslag på 50 till 80 procent. EU vill att båda typerna av tröskelvärden används.

Planen är att ett klimatavtal ska vara i hamn den 11 december, men det talas om att förhandlingarna kan komma att fortsätta ytterligare en eller två dagar.

FAKTA

Klimatmötet i Paris

195 länder och EU ska förhandla fram ett nytt globalt klimatavtal.

Avtalet ska gälla från 2020.

Det övergripande målet är att begränsa jordens uppvärmning till två grader.

De klimatlöften som länderna hittills lämnat räcker ej.

Därför är tanken att avtalet ska uppmuntra länderna att efterhand höja sina klimatambitioner.

Ett nytt avtalsutkast ska presenteras på lördag.

Därefter tar miljöministrarna över förhandlingarna.

Enligt tidtabellen ska en överenskommelse om ett avtal klubbas 11 december.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM