Kärnavfall tillbaka i Australien

UTRIKES

Australien. Protester från omkring ett dussintal Greenpeaceaktivister mötte ett fartyg som anlänt Australien med 25 ton radioaktiv avfall ombord. Fartyget lämnade franska Cherbourg i oktober och aktivister har uttryckt oro över transportens säkerhet.

– Det är inte den typ av fartyg du skulle vilja se transportera kärnavfall, säger aktivisten Emma Gibson från miljöorganisationen Greenpeace.

Kärnforskningsorganisationen Ansto säger dock att en incident under transporten inte varit sannolik.

"Behållaren är så väl skyddad att du kan sitta på den i fem timmar utan att få en större stråldos än under en flygning till Singapore" säger kärnsäkerhetschefen Paul Jones i ett uttalande.

Det radioaktiva avfallet skickades till Frankrike för upparbetning i omgångar i slutet på 1990-talet och början på 2000-talet. Nu har det återvänt för långtidslagring.

TT-AFP