De marscherar för gratis skola

UTRIKES

Sydafrika. De sjunger, bär plakat med texter om gratis skolgång och säger sig vara beredda att dö för rätten till utbildning. I Sydafrika rasar jättelika studentprotester, utlösta av hotet om höjda studieavgifter.

Morgonrusningen utanför parlamentet i Kapstaden är över och solen gassar. Framför den kritvita byggnadens höga staket står poliser på rad och torkar svetten ur pannan. De är klädda i svarta vadderande arm- och benskydd, en del bär vapen.

Plötsligt hörs ljudet av hundratals trampande fötter och röster som sjunger protestsånger från apartheidtiden. Poliserna gör sig redo och lyfter kravallsköldarna. De som marscherar är demonstranter från rörelsen Fees Must Fall (ungefär "Avgifterna måste sänkas"), studentprotesten som rasat i landet sedan i oktober.

– Vill du döda en student så har du en här. Jag är här och beredd att dö för rätten till utbildning, säger Craig Magada till en av kravallpoliserna.

"Som apartheid"

Det är knappt två månader sedan landets universitet meddelade att studieavgifterna skulle höjas med omkring 10 procent. För många sydafrikaner innebär det att de måste sluta läsa eftersom det blir för dyrt. Den aviserade avgiftshöjningen har väckt frågor om rasism. Två decennier efter apartheidregimens fall är inkomstklyftorna mellan svarta och vita fortfarande enorma. Nu kräver studenterna gratis utbildning, en rättighet de menar att de blev lovade när landet blev en demokrati 1994.

– Majoriteten av befolkningen exkluderas från högre utbildning på grund av de höga avgifterna. Det är som apartheid återigen. Gratis utbildning är nödvändigt om Sydafrika ska kunna utrota fattigdom och minska klyftorna, säger Masixole Mlandu, ledare för rörelsen.

Studentprotesterna har spridit sig över hela landet och engagerat personer av olika etnisk tillhörighet. Universiteten i Kapstaden, Johannesburg och Grahamstown har stundtals tvingats stänga på grund av studenternas missnöje. Många elever har gripits och flera demonstranter säger till TT att polisen använt övervåld mot svarta studenter.

– Vi har mött ett otroligt brutalt polisövervåld. De skulle aldrig behandla vita studenter så här. De sköt på oss med gummikulor och universitetsområdet var som en krigszon. Jag var skräckslagen, säger Palesa Mcophela, ledare för studentrevolten vid University of Western Cape.

Ska utredas

Palesa Mcophela och Masixole Mlandu har framfört sina krav på gratis utbildning till regeringen och säger att de blivit lovade att få träffa president Jacob Zuma och utbildningsminister Blade Nzimande. Den aktuella dagen samlas hundratals studenter utanför parlamentet på Plein Street i Kapstaden. Masixole Mlandu lyfter megafonen och kampsångerna upphör.

– Polisbrutaliteten måste upphöra genast. Vi har kommit hit för att träffa presidenten och utbildningsministern, säger han och lyfter näven.

Men varken presidenten eller utbildningsministern dyker upp. Istället kommer Thulas Nxesi, ställföreträdande utbildningsminister, ut för att tala med studenterna. Han står bakom dubbla rader av kravallpoliser.

– Det blir ingen höjning av studieavgifterna nästa år och vi ska utreda möjligheterna till gratis utbildning, säger Nxesi.

Dansar vidare

Studenterna vägrar lyssna. Istället river de ner avspärrningarna och tvingar tillbaka Nxesi, in bakom parlamentets järngrind. Studenterna vänder om och börjar dansa den sydafrikanska krigsdansen toyi-toyi med höga knän och armarna över huvudet, ned för gatan. De kommer att komma tillbaka.

– Det räcker inte med att sänka skolavgifterna, utan all utbildning måste vara gratis. Vi kommer att kämpa tills vi har nått vårt mål, säger Mlandu.

FAKTA

Sydafrika

Sydafrika har drygt 54 miljoner invånare.

79 procent betraktar sig som svarta afrikaner, 9 procent som vita, 9 procent som färgade (av blandat ursprung) och 2,5 procent som asiater.

Sydafrika styrdes 1948-1994 av Nationalistpartiet. Apartheid, rasåtskillnad, rådde och den vita gruppen gynnades kraftigt av regimen. 1994 hölls det första valet där samtliga folkgrupper fick delta.

Elva språk har officiell status i landet: engelska, afrikaans, ndebele, nordsotho, sydsotho, siswati (swazi), tsonga, tswana, venda, xhosa och zulu.

Läs- och skrivkunnigheten låg 2012 på 93,7 procent. Den sydafrikanska konstitutionen slår fast att alla har rätt till grundläggande och högre utbildning och att staten genom rimliga åtgärder ska göra utbildning tillgängligt för alla.

Källa: BBC, Landguiden

TT