Föroreningarna i Delhi katastrofala

UTRIKES

Indien. Delhi har världens mest förorenade luft och vart tredje skolbarn i den indiska huvudstaden har försvagade lungor. Vintertid blir föroreningarna ännu värre och privatbilister tvingas lämna sina fordon hemma varannan dag.

Under vintern ligger smogen tät i Delhi som är världens mest förorenade stad, enligt Världshälsoorganisationen (WHO). Hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och astma är bara några av följderna av den kemikaliecocktail som invånarna andas in.

– Det är förskräckligt. Jag har börjat anpassa mitt liv till att undvika föroreningar, säger Auro Chattopadhyay som flyttat till satellitstaden Gurgaon utanför Delhi för att slippa pendla till sitt arbete på en reklambyrå.

Köpt luftrenare

I veckan uppmättes nivåer på 999 mikrogram per kubikmeter av de hälsovådliga småpartiklarna PM 10, enligt Air Quality Index. WHO rekommenderar att ett dygns snittvärde aldrig bör överskrida 50.

Den tunga fordonstrafiken och eldandet av hushållsavfall gör att nivåerna går upp vintertid. Då gör vädret att föroreningarna blir kvar vid marknivån. Delstatsregeringen har därför infört körförbud för privatbilister som börjar gälla 1 januari 2016. Då kommer bilar med udda, respektive jämna registreringsnummer, att tillåtas köra på vägarna varannan dag.

Auro Chattopadhyay är en av många som nyligen investerat i en begagnad luftrenare. Han använder också en andningsmask när han är utomhus, men är medveten om att det inte räcker.

– Hela samhället måste byggas om. Företag subventionerar de anställdas bilar och många drömmer om en egen bil, trots att vi borde gå åt ett helt annat håll, säger han.

Dödsfall har sexdubblats

Den Delhi-baserade organisationen Centre for Science and Environment (CSE) är av samma åsikt och en av dess rapporter visar hur dödsfall relaterade till den förorenade luften sexdubblades i Indien mellan 2000 och 2010. Vart tredje skolbarn har försvagade lungor, enligt en studie av Central Pollution Control Board.

– Uppgången av föroreningarna på vintern märks på sjukhus som tar emot betydligt fler patienter med hjärt- eller lungproblem, säger Anumita Roy Chowdhury som är forskningsdirektör vid CSE.

Steg för att förbättra luften i Delhi har redan tagits. Bussar och motordrivna rikshor använder naturgas, ett kolkraftverk ska stängas och industrier har flyttats ut från staden. Men åtgärderna måste utökas radikalt för att få en effekt, då staden får 1 400 nya fordon dagligen. Totalt finns redan 8,5 miljoner fordon i Delhi.

– Det måste bli mycket dyrare att äga en bil. Regeringen borde också införa hälsolarm så fort föroreningarna går upp för mycket, säger Anumita Roy Chowdhury.

FAKTA

Luftföroreningar i Indien

De fyra mest förorenade städerna i världen ligger i Indien och i Delhi fanns den allra sämsta luften av 1 600 undersökta städer, enligt WHO.

Den usla luften låg bakom 620 000 dödsfall i Indien år 2010. Det är sex gånger fler än 2000, enligt WHO:s rapport Global Burden of Disease.

En femtedel av alla dödsfall som beror på luftföroreningar sker i Indien.

TT