Slutförhandlingar inledda i Paris

UTRIKES

Klimat. På söndagen inleddes slutspurten vid det globala klimatmötet i Paris.

Den svenska delegationen med miljöminister Åsa Romson (MP) i spetsen har fått en nyckelroll i ett ämnesområde och ska företräda EU i ett annat.

Värdlandet Frankrike har utsett 14 ministrar från olika länder till medlare för flera ämnesområden i de avslutande klimatförhandlingarna. På söndagseftermiddagen inleddes slutförhandlingarna efter fyra teman - genomförande, ambitionsnivå, ansvarsfördelning och transparens samt omedelbara åtgärder.

Samtal om anpassning

Något senare följer samtal om ytterligare ämnen, såsom "anpassning" - förhandlingar om hur världen ska hantera de konsekvenser som klimatförändringarna för med sig - där Sveriges miljöminister Åsa Romson (MP) får en ledarroll tillsammans med sin bolivianska kollega.

Sverige och Nederländerna ska också företräda EU i samtalen om genomförande - här återfinns den svåra frågan om att ta fram medel för både utsläppsminskning och anpassning, där en skiljelinje går mellan rika och fattiga länder.

Romson: Sverige trovärdigt

– Vi ska säkerställa att EU:s positioner är både starka och att EU ska kunna fullfölja sina åtaganden och inte ger löften man inte tänker hålla, säger Romson till TT.

– Där ser jag att Sverige och vår partner Nederländerna har en grundsyn där vi har tillit från inte minst utvecklingsländer, som ju är mest intresserade av detta ämne såklart.

TT: Kommer en överenskommelse nu att räcka till?

– Det får vi se sista dagen men det är den ambition som Sverige har, ett ambitiöst och rättvist avtal som håller över tid.

FAKTA

Slutförhandlingarnas olika delar

De politiska slutförhandlingarna i Paris har inletts i fyra grupper och värdlandet Frankrikes utrikesminister Laurent Fabius utsåg på söndagen 14 ministrar till samtalsledare.

Tyskland leder tillsammans med Gabon samtal om "genomförande"; kapacitetsuppbyggnad, finansiering och teknikspridning.

Brasilien och Singapore agerar förhandlingsledare för "differentiering och transparens"; vem som ska göra vad och hur detta ska redovisas och kunna granskas.

Norge och Saint Lucia ansvarar för "ambition"; hur ett avtal kan följas upp och skärpas vid behov.

Storbritannien och Gambia håller i åtgärder som behöver ske före 2020.

Därutöver håller Sverige och Bolivia i en diskussion om anpassning till klimatförändringarnas konsekvenser, Peru ansvarar för avtalets förord, och ministrar från Kanada, Ecuador och Förenade Arabemiraten står till förfogande.

Källa: UNFCCC

TT

ARTIKELN HANDLAR OM