Översvämningar lamslår England

UTRIKES

Storbritannien. Storbritanniens militär har ryckt ut för att rädda människor i översvämmade områden efter stormen Desmond. En person har dött i London och tiotusentals hushåll i norra England kan bli utan el i flera dagar efter att en transformator hamnat under vatten.

Nordvästra England har drabbats hårdast. I flera städer och byar nådde vattnet upp till höften på invånarna.

Omkring en av sex fastigheter i England riskerar att översvämmas, enligt regeringen.

TT-AFP