Slutspurten har börjat i Paris

UTRIKES

Klimat. FN:s klimattoppmöte i Paris har gått in i slutskedet när miljöministrarna nu tagit över förhandlingarna.

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon uppmanar världens länder att lägga nationella intressen åt sidan.

Målet är att ett nytt globalt klimatavtal med uppemot 195 länder ska antas på fredag. Ban Ki-moon uppmanade länderna att se till jordens bästa och anstränga sig för att nå kompromisser.

– Ett ögonblick som det här kanske aldrig kommer tillbaka. Detta kan bli en vändpunkt i historien, säger han.

Han varnade också för att försöka åstadkomma ett så perfekt avtal som möjligt.

– Ibland kan perfektionen vara vår värsta fiende, säger han.

Han pekar på att avtalet sannolikt kommer att innehålla översyner vart femte år, vilket ger möjligheter till förbättringar och till höjda ambitioner.

Strid om pengar

När tjänstemän från de 195 länderna startade förhandlingarna i Paris för en vecka sedan låg ett avtalsutkast på 51 sidor på bordet. Nu har det bantats ned till 48 sidor men ingen av de stora knäckfrågorna har lösts.

Den kanske svåraste handlar om pengar och hur klimatåtgärder i den fattiga världen ska betalas. Redan 2009 lovade den rika världen att hundra miljarder dollar årligen från 2020 skulle överföras till klimatåtgärder i fattiga länder. Enligt en rapport från OECD så fördelades 62 miljarder dollar 2014, men den bedömningen är omstridd.

De fattigare länderna vill dessutom ha garantier för att pengarna verkligen kommer.

Föråldrad uppdelning

Frågan är också vem som ska bidra och med hur mycket. Och dessutom vem som ska få ta emot pengar. EU vill att pengarna ska gå till de allra fattigaste länderna, men många andra vill ha den uppdelningen vi har idag som härrör från 1990.

Den uppdelningen betraktas av de flesta bedömare som helt föråldrad. Länder som då var fattiga, som Sydkorea, har blivit rika.

Ett nytt avtalsutkast ska vara klart till onsdag, och ytterligare en version framtagen till torsdag. Det spekuleras dock i om mötet kommer att behöva förlängas ytterligare en eller två dagar.

– Det är ganska många frågor kvar att lösa. Det är lite frustrerande, men det går ändå framåt, säger miljö- och klimatminister Åsa Romson.

TT