EU-hopp om brittiskt avtal i vår

UTRIKES

EU. Hoppet lever om en "ny relation" mellan EU och Storbritannien, i enlighet med de krav som brittiske premiärministern David Cameron lagt fram. Men det kommer att dröja till i februari, varslar EU:s permanente rådsordförande Donald Tusk i ett brev till medlemsländerna.

"Det finns en stark vilja från alla sidor att hitta lösningar som svarar upp mot de brittiska önskemålen och samtidigt gynnar EU som helhet", skriver Tusk sedan Camerons krav diskuterats på tjänstemannanivå i en månad.

Tusk konstaterar att det framför allt är i frågan om sociala förmåner och fri rörlighet som Storbritannien och övriga EU står långt från varandra. En rejäl diskussion väntar nu på nästa veckas toppmöte i Bryssel, i hopp om att förbereda för en färdig lösning i tid till nästkommande toppmöte, i mitten av februari.

Uppgörelsen ska sedan ligga till grund för den folkomröstning om fortsatt EU-medlemskap som Cameron utlovat i Storbritannien.

TT