Klimatförhandlingar i känsligt läge

UTRIKES

Klimat. FN:s klimattoppmöte i Paris närmar sig sitt avgörande. På onsdagen ska ännu ett utkast till det nya globala klimatavtalet läggas fram - vilket kan innebära att nya hinder måste övervinnas.

Den nya texten kommer i ett känsligt läge, knappt tre dagar före mötets avslutning.

Då kan det enligt flera bedömare vara läge för länder som vill ha ett så begränsat avtal som möjligt, att börja obstruera på allvar. Hit hör troligen Saudiarabien och Indien som båda har tenderat att sätta klimathotet långt ner på prioriteringslistan.

Risken finns att värdefull tid då slösas bort på positioneringar, när tid är det man minst av allt har tillgång till.

Fortfarande återstår dessutom att lösa alla de svåra frågorna, inklusive biståndet för klimatanpassning till de fattiga länderna. Det är oklart vad man ska ha för mål för anpassningen, och vilka som ska anses berättigade att få stödet.

Miljö- och klimatminister Åsa Romson säger att man nu jobbar hårt i de olika förhandlingsgrupperna för att finna lösningar på den långa rad av frågor som återstår. Det blir dock svårt att redan till onsdagen få till en text som alla är nöjda med.

– Den nya texten blir ingen koncensustext, säger hon.

FAKTA

Mötet i Paris

FN:s klimattoppmöte i Paris pågår den 30 november till den 11 december. Huvudmålet är att enas om ett nytt globalt klimatavtal. I förhandlingarna deltar 195 länder.

Mötet äger rum i ett stort konferenscenter i Le Bourget i norra Paris. Konferensytan motsvarar cirka 350 fotbollsplaner.

Cirka 10 000 delegater är ackrediterade, liksom 10 000 representanter för civilsamhället och 3 000 journalister.

Cirka 20 000 besökare kan tas emot i öppna sidoevenemang. Minst 2 000 poliser och vakter sköter säkerheten kring konferenscentret.

Kostnaden för mötet är cirka 170 miljoner euro.

Källa: UNFCCC

TT