Kanada utreder kvinnoöden

UTRIKES

Kanada. Kanada ska utreda varför över 1 200 kvinnor ur landets ursprungsbefolkning mördats eller försvunnit de senaste decennierna. Det lovar nytillträdde premiärministern Justin Trudeau.

Kvinnogruppen utgör fyra procent av befolkningen, men 16 procent av mordoffren. Deras öde är ett öppet sår bland de 1,4 miljoner människor som räknas till urbefolkningen. Den tidigare konservativa regeringen har länge stått emot kraven på en utredning. Förre premiärministern Stephen Harper förklarade det oproportionerliga antalet döda och försvunna med våld i hemmen, snarare än sociologiska fenomen.

Trudeau söker nu bättre relationer med Kanadas urbefolkning, förklarade han vid ett möte med indianhövdingar. Att garantera de grundlagsskyddade rättigheterna för urfolken är inte ett problem utan en helig skyldighet, menar premiärministern.

Perry Bellegarde, nationell ledare för Assembly of First Nation, indianernas parlamentariska organ, välkomnar löftet om en utredning.

– Men mycket återstår att göra. Våra 400 år av gemensam historia har skapat en massiv klyfta i livskvalitet mellan urbefolkningen och resten av Kanada, sade Bellegarde.

Kanadas justitieminister Jody Wilson-Raybould säger att utredningen ska inledas till våren, efter konsultationer med offrens anhöriga. Hon kallar våldet mot kvinnorna "en nationell tragedi".

TT-AFP