Finland utreder basinkomst

UTRIKES

Finland. Finland kan bli det första landet i världen som inför en basinkomst som utbetalas utan motkrav eller behovsprövning. Tanken är att försöket träder i kraft 2017 och utvärderas två år senare.

Förslaget om en basinkomst för alla medborgare har länge funnits i den politiska debatten i Finland och fanns med i den nuvarande koalitionsregeringens regeringsförklaring. Hur det kan förverkligas utreds som bäst av en grupp forskare och Folkpensionsanstalten (FPA), som motsvarar Försäkringskassan i Sverige.

Medborgarlönen är tänkt att ligga på ungefär 800 euro i månaden, vilket motsvarar cirka 7 500 kronor, rapporterar flera finländska medier.

Förslaget om en basinkomst är tänkt att anpassa sig till ett förändrat arbetsliv och minska byråkratin, samtidigt som det ska förenkla den komplicerade socialförsäkringssystemet, skriver FPA på sin hemsida.

TT