Kritik mot förslag till klimatavtal

UTRIKES

Klimat. En rad länder är kritiska mot det nya förslaget på ett globalt klimatavtal i Paris.

– Många av förslagen överskrider vår gräns, säger EU:s företrädare, Luxemburgs miljöminister Carole Dieschburg.

Det nya förslaget från mötets franska ordförandeskap har bantats rejält - 29 sidor i stället för 48. Dessutom har tre fjärdedelar av alla ändringsförslag tagits bort jämfört med tidigare utkast. Men när det gäller knäckfrågorna finns fortfarande flera olika alternativ kvar. Som väntat uttryckte många länder kritik mot innehållet.

EU anser att avtalsutkastet inte är tillräckligt ambitiöst, särskilt när det gäller att se till att länderna verkligen lever upp till sina frivilliga nationella klimatplaner.

– Vi behöver en djärvare text, säger EU:s företrädare, Luxemburgs utrikesminister Carole Dieschburg.

"Alla missnöjda"

Den stora G77-gruppen, som domineras av utvecklingsländer, men där även till exempel den ekonomiska jätten Kina är med, hade andra invändningar. De vill bland annat se tydligare och mer långsiktiga åtaganden från rika länder att finansiera klimatåtgärder och anpassning till klimatförändringar i den fattiga världen.

Några små östater uppgav att de inte kan skriva under ett avtal som nöjer sig med målet att den globala uppvärmningen bara ska begränsas till två grader. De vill sätta gränsen vid 1,5 grader.

– Avtalsutkastet är balanserat. Alla verkar vara missnöjda, sade Malaysias representant på onsdagskvällen.

Samtidigt tycker flera länder att utkastet är en bra grund för fortsatta förhandlingar.

Två alternativ

Sverige och EU vill också ha tydliga globala utsläppsminskningsmål. Enligt FN:s klimatpanel IPCC behöver utsläppen ha nått sin högsta punkt före 2030 för att därefter minska med 30-70 procent till 2050, samt vara noll 2100.

– Det finns ett tydligt alternativ som Sverige och EU står bakom och ett fluffigt alternativ som inte ger den konkretisering som behövs, säger miljöminister Åsa Romson.

Ett bra avtal är, enligt henne, ett avtal som driver på länderna i deras klimatarbete. Därför är ett konkret globalt utsläppsminskningsmål viktigt. Romson vill också att avtalet innehåller återkommande översyner av det globala klimatarbetet.

Nationella planer

Avtalet kommer inte att innehålla nationella utsläppsminskningsmål. I stället har 185 av de 195 länderna lämnat in frivilliga nationella klimatplaner till FN. Parisavtalet handlar därför bland annat om hur man ska se till att länderna verkligen uppfyller sina planer. Gemensamma regler behövs för hur man ska mäta och rapportera utsläpp och hur granskningar av ländernas klimatåtgärder ska utföras. Och det gäller också att se till att ambitionerna höjs. De nationella klimatplanerna räcker inte för att nå tvågradersmålet.

– Här handlar det inte om att säga att nu orkar vi inte göra mer klimatarbete, att nu backar vi i våra ambitioner, säger Romson.

FAKTA

FN:s klimattoppmöte i Paris pågår den 30 november till den 11 december.

Målet är att ett klimatavtal antas klockan 18 på fredag.

Ett nytt avtalsutkast väntas på torsdag.

Därefter behövs tid för översättning och rättslig granskning

I förhandlingarna deltar 195 länder och EU.

Mötet äger rum i ett stort konferenscenter i Le Bourget norr om Paris.

Källa: UNFCCC/Franska ordförandeskapet