Ja till att registrera flygresenärer

UTRIKES

Terrorism. EU har kommit ett stort kliv närmare i att tvinga flygbolagen att registrera och lämna över en rad uppgifter om sina passagerare vid flygningar till EU-länder, dock inte vid turer inom unionen.

Det ansvariga utskottet i EU-parlamentet välsignar, med klar majoritet, det förslag till uppgörelse som EU-ländernas ministerråd träffade med EU-parlamentets förhandlare nyligen om det så kallade PNR-direktivet.

Parlamentet i sin helhet ska rösta om förslaget i början av 2016, men eftersom en klar majoritet i utskottet för medborgerliga rättigheter röstade ja verkar utgången av den omröstningen klar.

Direktivet ska vara ett viktigt verktyg i medlemsländernas arbete mot terrorism och grov brottslighet. När parlamentet och ministerrådet har gett sitt slutliga klartecken nästa år får medlemsländerna två år på sig att införa direktivet.

"PNR kan vara ett av många verktyg i kampen mot den internationella terrorismen och därför är det viktigt att få denna lagstiftning på plats", skriver den svenska EU-parlamentarikern Cecilia Wikström som deltog i utskottets omröstning.

Men hon anser att det är en brist att parterna inte har lyckats enas om att passagerardata ska delas automatiskt mellan EU-länderna.

FAKTA

PNR

Efter terrorattacken mot tidskriften Charlie Hebdos redaktion i Paris i januari har EU-kommissionen försökt få ny enighet kring det så kallade PNR-direktivet, som en åtgärd för att bekämpa terrorism.

PNR (Passenger Name Record) innebär att uppgifter om exempelvis flygpassagerares namn, telefoner och kreditkortsdetaljer samlas in och lagras för eventuell användning av brotts- och terrorbekämpande myndigheter.

EU-parlamentet har tidigare röstat nej till liknande förslag av integritetsskäl, men har förhandlat fram en uppgörelse med medlemsländernas företrädare ministerrådet. Nu har parlamentets ansvariga utskott röstat ja till den. Tidigast under 2018 kan direktivet införas i EU-länderna.

TT