Mulla Krekar begärs utlämnad

UTRIKES

Terrorism. Islamisten mulla Krekar och en 42-årig irakier har formellt begärts utlämnade till Italien.

Chefen för Italiens antiterrorpolis, Guiuseppe Governale, hävdar att Krekar och den grupp han sägs ha styrt planerade terrordåd i Norge och andra europeiska länder, dock inte Italien.

Enligt italienska utredare är Rawti Shax (Ny kurs) en kurdisk sunnimuslimsk grupp, vars mål är att störta regionsregeringen i irakiska Kurdistan och införa sharialagar. Den betecknas som en avknoppning från Krekars militanta grupp Ansar al-Islam.

Han nekar till de italienska anklagelserna.

Norska experter har tidigare ifrågasatt att han skulle ha styrt en terrorgrupp med band till Islamiska staten.

Mulla Krekar, som egentligen heter Najmuddin Faraj Ahmad, och irakiern kommer begäras häktade i ytterligare fyra veckor på fredagen för misstänkt terrorplanläggning, uppger den norska säkerhetspolisen PST.

TT