Syriska rebeller redo möta regimen

UTRIKES

Syrien. En rad grupper i Syriens splittrade opposition har enats under ett möte i Saudiarabien.

De säger sig också vara redo för direkta förhandlingar med president Bashar al-Assads regim i början av januari - men kräver samtidigt att presidenten snart avgår.

Samtalen syftade till att försöka enas inför eventuella förhandlingar med regimen efter nyår. Och efter det två dagar långa mötet i Riyad säger oppositionsgrupperna och de politiska aktivisterna i ett uttalande att de är redo att träffa representanter för regimen redan under de tio första dagarna i januari.

I uttalandet manade grupperna också till inrättandet av en demokratisk syrisk stat där alla grupper i landet inkluderas och där de statliga institutionerna behålls.

Kerry välkomnar

Grupperna säger sig också ha satt ihop en gemensam förhandlingskommitté i Riyad som ska fungera som referensgrupp till förhandlarna.

– Vi välkomnar den positiva utgången, inklusive att uppnå samsyn om principer för ett pluralistiskt och demokratiskt Syrien om hur en politisk lösning ska drivas framåt, säger USA:s utrikesminister John Kerry.

Enligt en internationell plan ska förhandlingar inledas i januari nästa år, vilket ska följas av vapenvila i maj. Därefter ska en ny konstitution tas fram, följt av en folkomröstning och sedan ska parlaments- och presidentval hållas 2017.

Kräver avgång

Samtidigt kräver de nu enade grupperna också att al-Assad ska lämna makten under övergången till demokrati. Detta är ett krav också från Saudiarabien samt USA och andra västmakter. Dessutom vill grupperna att FN och det internationella samfundet sätter press på regimen att genomföra en lång rad preciserade åtgärder före mötena i januari.

Ahrar al-Sham, en av de viktigaste rebellrörelserna, uppgav först att den lämnade Riyad-samtalen i protest mot vad den såg som eftergifter gentemot personer med koppling till regimen. Det visade sig dock senare att även Ahrar al-Sham ställts sig bakom mötets uttalande.

Samtalen ses som en förutsättning för planerade internationella samtal i Genève på fredagen och i New York den 18 december.

FAKTA

Oppositionens krav

Innan reella förhandlingar startar med den syriska regimen vill oppositionsgrupperna att FN och det internationella samfundet sätter press på regimen att genomdriva följande:

Blockaden av rebellkontrollerade städer och områden bör brytas så att humanitär hjälp kan föras in.

Alla avrättningar ska stoppas.

Politiska fångar ska friges och förutsättningar ska skapas så att civila flyktingar ska kunna återvända hem.

Regimen måste också sluta tvångsförflytta människor och även sluta släppa så kallade tunnbomber på civila mål.

TT-Reuters-AFP

ARTIKELN HANDLAR OM