Chile vill bygga vattenkraft i öken

UTRIKES

Chile. Att bygga ett vattenkraftverk för motsvarande 3,4 miljarder kronor i en av världens torraste platser - Atacamaöknen i norra Chile - kanske inte verkar vara den smartaste planen i världen. Men lika fullt är det vad energibolaget Valhalla i Chile tänker sig att göra i ett grönt energiprojekt med byggstart i slutet av nästa år.

Med el från vindkraft ska havsvatten pumpas från Stilla havet upp till två stora vattenreservoarer i bergskedjan Anderna. Därefter ska vattnet få rusa ner i vattenkraftverket, som ska ha en kapacitet som är tillräcklig för att förse tre provinser med el från vattenkraft. Chile i övrigt är i huvudsak beroende av el från fossila bränslen.

– Det här är det enda ställe i världen där ett projekt av det här slaget kan genomföras, säger Francisco Torrealba, Valhallas chef för strategiska frågor.

Företaget söker nu investerare och bygget väntas ta tre och ett halvt år.

TT-AFP

ARTIKELN HANDLAR OM