Den långa vägen till Paris

UTRIKES

Klimat. Vägen till Paris och det första globala klimatavtalet har varit lång och slingrig. De första stegen togs redan 1990, för 25 år sedan.

Då inleddes förhandlingar om att instifta en klimatkonvention - detta sedan klimathotet blivit en påtaglig realitet under 1980-talet. Konventionen antogs sedan 1992.

Årliga förhandlingar om ett klimatavtal inleddes 1995, vilket två år senare ledde fram till det första klimatavtalet, Kyotoprotokollet.

På grund av motstånd från USA:s kongress gick dock processen i stå nästan omedelbart.

År 2000, i Haag, strandade förhandlingarna och i början på 2001, sedan George Bush tillträtt som president hoppade USA av protokollet helt och hållet.

Kyoto utdaterat

Fast övriga länder fortsatte processen och 2005 trädde slutligen Kyotoprotokollet i kraft, många år försenat och då nästan överspelat eftersom världen hade förändrats radikalt jämfört med 1990-talet. Länderna som hade åtaganden enligt Kyoto stod nu bara för en mindre del av växthusgasutsläppen, medan de stora utsläppsjättarna, Kina och USA, stod utanför.

Därför beslutade man på Bali år 2007 att inleda förhandlingar om ett nytt avtal som skulle omfatta alla länder.

Meningen var att avtalet skulle sys ihop i Köpenhamn 2009, men motsättningarna mellan länder, framför allt den djupgående konflikten mellan Kina och USA, var för stora och mötet havererade fullständigt.

Stridsyxan nedgrävd

Under hela denna period fortsatte växthusgasutsläppen att öka från år till år. Många började misströsta om framtiden.

I Cancun i Mexiko 2010 räddades dock den fortsatta processen. Bland annat antog man då det så kallade tvågradersmålet, det vill säga beslutade att temperaturhöjningen på jorden skulle begränsas till två grader Celsius - och året efter, i Durban i Sydafrika, enades länderna om att ett nytt avtal skulle se dagens ljus 2015.

I Paris är man nu framme vid det målet. Fast det viktigaste steget hit togs sannolikt för ett år sedan då Kina och USA enades om att gräva ned stridsyxan och att arbeta gemensamt för ett avtal. Utan den överenskommelsen hade mötet i Paris varit en mycket osäker affär.

TT