Mer än en masskjutning per dag i USA

UTRIKES

USA. I USA har det hittills i år inträffat mer än en masskjutning per dag, i genomsnitt. Men fem relativt glesbefolkade delstater har besparats, enligt en sammanställning.

Det är nyhetsbyrån AFP som har tittat närmare på den statistik som presenteras på sajten Mass Shooting Tracker. Enligt den så har det från årsskiftet fram till och med den 2 december i år inträffat 353 masskjutningar i 220 olika städer i USA. Totalt har 462 personer dödats och ytterligare 1 317 har skadats i skjutningarna, enligt statistiken.

Sajten definierar masskjutningar som skottdåd där minst fyra personer har dödats eller skadats. Någon officiell statistik över masskjutningar i USA finns inte, konstaterar CBC News som utrett frågan. I vissa andra sammanställningar, exempelvis de som FBI gör, är gängrelaterad brottslighet exkluderad. Andra väljer att bara räkna in dödliga skjutningar.

Flest i Florida

Den senaste masskjutningen på Mass Shooting Trackers lista är det blodiga dådet i San Bernardino i Kalifornien, där Syed Farook och hans hustru Tashfeen Malik dödade 14 personer på en personalfest. Kalifornien, USA:s folkrikaste delstat med 38,8 miljoner invånare, är den näst mest drabbade staten med 25 masskjutningar hittills i år. Flest dåd, 27 stycken, har inträffat i Florida med 19,9 miljoner invånare, enligt AFP.

Men i fem delstater har det inte skett några masskjutningar alls, enligt nyhetsbyråns genomgång: Hawaii, New Hampshire, North Dakota, West Virginia och Wyoming. Frånsett West Virginia var dessa stater även förskonade från masskjutningar under 2014 och 2013, enligt Mass Shooting Tracker. En orsak kan enligt experter vara den relativt låga befolkningstätheten.

– Självklart kan vi räkna med att stater med mindre befolkning har färre masskjutningar, i genomsnitt, säger Adam Lankford, kriminolog vid University of Alabama, till AFP.

Legala vapen

Ingen av de förskonade delstaterna har särskilt strikta vapenlagar - tvärtom är det överlag enklare att köpa skjutvapen i dessa stater än på andra håll i USA. Detta kommer vapenlobbyn "utan tvekan" att använda som argument i den fortsatta debatten, säger Adam Winkler vid universitetet UCLA till AFP.

Många experter, liksom USA:s president Barack Obama, är dock övertygade om att det faktum att det är relativt lätt att få tag på skjutvapen är en av orsakerna till att så pass många masskjutningar inträffar.

En genomgång som The New York Times gjorde nyligen visar att merparten av de vapen som användes vid de 15 senaste masskjutningarna, inklusive minst två av vapnen som förövarna i San Bernardino använde, var köpta legalt.

FAKTA

USA och vapen

USA:s vapenlagar skiljer sig åt mellan de olika delstaterna. Generellt går det att säga att synen är betydligt mer liberal i södra USA. I delstater som Alabama behövs inget tillstånd för att köpa handvapen som pistoler medan ett sådant köp kräver en ansökan till myndigheterna i New York.

Rätten att få bära vapen är inskrivet i USA:s grundlags andra tillägg som antogs 1791.

Källa: Gallup, Gunviolencearchive.org med flera

TT

ARTIKELN HANDLAR OM