Påven vill se över migrationslagar

UTRIKES

Flyktingkrisen. Påven Franciskus vädjar till alla länder att se över sina migrationslagar för att underlätta för flyktingar att integreras i samhället och att bli lagliga medborgare, rapporterar Reuters.

"Särskild omsorg bör läggas på villkoren för laglig hemvist. Att leva gömd kan leda till kriminellt beteende", löd hans budskap under romersk-katolska kyrkans världsdag för fred på tisdagen.

TT