Strid väntar om EU-styrka

UTRIKES

Flyktingkrisen. EU-kommissionen vill kunna sätta in sin gränsstyrka i medlemsländer utan deras egna samtycken.

Regeringen är skeptisk.

– Vi kan inte utesluta att det kan komma att inträffa exceptionella situationer där medlemsländer av olika skäl inte kan agera själva. I dessa sällsynta fall måste myndigheten kunna agera, sade EU-kommissionens förste viceordförande Frans Timmermans när han presenterade förslaget inför EU-parlamentet.

– Det är en säkerhetsventil som vi hoppas aldrig behöva använda, betonade Timmermans.

Textmässigt heter det att "myndigheten ska kunna gå in för att garantera att åtgärder vidtas på plats, även när det inte finns någon hjälpansökan från det berörda medlemslandet, eller när medlemslandet anser att det inte finns behov för ytterligare intervenering".

Ygeman skeptisk

Den nya myndigheten - Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån - ska ersätta och ge ny kraft åt dagens gränsbyrå, Frontex.

För flera medlemsstater, inklusive Sverige, är dock blotta tanken på att överlämna ansvaret för den egna gränskontrollen till EU närmast otänkbar.

– Jag är skeptisk mot att man ska gå i en överstatlig riktning. Jag tror att gränsskyddet mår bäst av att vara nationellt, säger inrikesminister Anders Ygeman (S) till TT.

– Det finns en hel del detaljer som man måste titta noggrannare på innan man kan ha en bestämd uppfattning. Förslaget väcker ett antal frågor.

Även flera av länderna i Östeuropa är skeptiska.

– Odemokratiskt, inte skött av medlemsländerna och ansvarigt bara inför jag-vet-inte-vem, sade Polens utrikesminister Witold Waszczykowski i måndags, enligt nätsajten EU Observer.

Positiv i grunden

Även Anders Ygeman vill veta mer om hur och av vem beslut ska fattas.

Han frågar sig samtidigt vad den praktiska skillnaden blir mot i dag. Grekland motsatte sig nyligen hjälp från Frontex, men fick vika sig under hot om att suspenderas från Schengensamarbetet.

Men inrikesministern ser också många bra delar i EU-kommissionens förslag.

– I grunden är jag positiv till att man förstärker Frontex och skyddet av EU:s yttre gräns, säger Anders Ygeman.

Frontex-planerna ska diskuteras redan vid veckans toppmöte för EU:s stats- och regeringschefer i Bryssel. Därefter vidtar sannolikt en tuff behandling av medlemsländernas ansvariga ministrar och EU-parlamentet.

FAKTA

EU:s nya gränsförslag

EU-kommissionen vill göra om gränsskyddsenheten Frontex till Europeiska gräns- och kustbevakningen, som bland annat föreslås ha:

en "snabbreserv" med personal och teknisk utrustning, där minst 1 500 personer ska kunna sättas in, inom tre dagar. Myndigheten ska själv ha minst 1 000 permanent anställda och själv kunna skaffa utrustning, snarare än att behöva vänta på material från medlemsländerna

"rätt att gripa in", genom att skicka gräns- och kustbevakningsgrupper för att vidta åtgärder även när berört medlemsland själv inte kan eller vill.

mandat att arbeta i "tredje land", genom att skicka ut samarbetsansvarig personal och inleda gemensamma insatser med grannländer.

"starkare roll i återsändandet", genom skapandet av en Europeisk återsändningsenhet för att "effektivt skicka tillbaka" tillståndslösa medborgare från andra länder.

Strasbourg/Stockholm, TT