Ambassadörer avgör östsanktioner

UTRIKES

EU-Ryssland. EU-ländernas ambassadörer kommer på sitt fredagsmöte den 18 december att avgöra frågan om att förlänga de ekonomiska sanktionerna mot Ryssland i ytterligare sex månader.

Beskedet kommer från EU:s permanente rådsordförande Donald Tusk på tisdagen och innebär med stor sannolikhet att sanktionerna förlängs, med hänvisning till att det så kallade Minsk-avtalet om en lösning på konflikten i östra Ukraina fortfarande inte har implementerats fullt ut.

Beslut har försenats efter önskemål från Italien om en sanktionsdiskussion vid kommande toppmöte. Sanktionerna i fråga infördes i juli 2014 då konflikten i östra Ukraina trappades upp och hindrar bland annat ett antal statskontrollerade ryska bank-, energi- och försvarsbolag från att ta långsiktiga lån.

TT