Migranter ska registreras med tvång

UTRIKES

Flyktingkrisen. EU-kommissionen kräver att Italien använder tvång om så krävs för att ta fingeravtryck på de migranter som anländer till landet.

Italien behöver utveckla "ett mer solitt ramverk" för att tillåta "användandet av tvång för att ta fingeravtryck och att inkludera åtgärder för att en längre tid kvarhålla de migranter som motsätter sig att lämna fingeravtryck", heter det i kommissionens uttalande.

Italiens inrikesminister Angelino Alfano har svarat att landets rättssystem redan tillåter tvång i sådana situationer, men andra förtroendevalda har uttryckt oro över kravet.

EU-kommissionen har inlett rättsliga åtgärder mot Kroatien, Grekland och Italien för att de misslyckats med att registrera samtliga migranter i den så kallade Eurodac-databasen.

TT-AFP