Dieselförbud i Delhi

UTRIKES

Miljö. Större dieselmotorer förbjuds nu i Indiens huvudstadsområde Delhi, i desperat jakt på renare luft.

Inga nyregistreringar av dieseldrivna fordon med motorvolymer över två liter tillåts, meddelar Indiens högsta domstol. Och dieseldrivna lastbilar som är äldre än tio år får inte köra in i staden.

Dessutom måste alla Delhi-baserade taxibilar vara konverterade till gasdrift senast den 31 mars nästa år.

Det är också till det datumet som dieselförbuden gäller. För tillfället i alla fall - luften i Delhi-området är enligt Världshälsoorganisationen WHO värst i världen, och trycket växer på beslutsfattarna att ta till krafttag.

I flera andra världsstäder, som London, Paris och Oslo, diskuteras permanenta förbud för fossildrivna fordon.

TT-AFP