Sverige vann mot EU

UTRIKES

EU. Sverige vinner mot EU-kommissionen som nu får bassning för att inte ha gjort tillräckligt i kampen mot hormonstörande ämnen i exempelvis skor och kläder.

"Kommissionen har åsidosatt unionsrätten genom att inte anta akter för att närmare ange vetenskapliga kriterier för att fastställa hormonstörande egenskaper", skriver EU-domstolen i sitt utslag i fallet.

EU-kommissionen hade lovat att komma med sina kriterier senast i december 2013. Men när inget hände gick den dåvarande regeringen till EU-domstolen i fjol. Under fallets gång har sedan Sverige fått stöd från såväl övriga EU-länder som EU-parlamentet.

– Det här är en seger för Sverige och också för en folkhälsopolitik som tar på allvar de risker som människor utsätts för med hormonstörande ämnen, säger EU-parlamentsledamoten Jytte Guteland (S) som varit starkt engagerad i frågan.

– Det är en väldigt ovanlig dom och det är en skarp kritik av kommissionens förhalande. Den här kritiken måste man ta på allvar så jag förväntar mig nu att vi får fram kriterier för hormonstörande ämnen nästa år, så tidigt som möjligt, säger Guteland.

Även miljöminister Åsa Romson (MP) är nöjd.

"Det viktiga arbetet med att identifiera och fasa ut hormonstörande ämnen behöver komma igång", skriver hon i ett uttalande.

FAKTA

Hormonstörande ämnen

Hormonerna upprätthåller den fysiologiska balansen i kroppen och styr mycket av vår fortplantning, inklusive fosterutvecklingen. Allt detta kan rubbas om vi utsätts för starka koncentrationer av vissa kemikalier, exempelvis DDT, PCB, bisfenoler, ftalater eller alkylfenoler. De finns bland annat i plaster, kosmetika, färger, skydds- och konserveringsmedel och antibakteriella medel.

Sveriges dåvarande regering lämnade i fjol in en stämningsansökan mot EU-kommissionen, som ännu inte satt upp nödvändiga vetenskapliga kriterier för att kunna identifiera vilka medel som är hormonstörande. "Det finns så många allvarliga vetenskapliga rapporter att vi bedömer att det är dags att sätta ned foten", sade dåvarande miljöminister Lena Ek (C) i februari 2014.

Strasbourg, TT:s korrespondent