Kvinnor förlorade strid om efternamn

UTRIKES

Japan. Gifta par i Japan får inte ha olika efternamn. Det har landets högsta domstol slagit fast i ett fall där flera kvinnor krävt att få behålla sina namn från före äktenskapet.

Lagen, som härstammar från slutet av 1800-talet, har kritiserats av människorättsaktivister som anser att den kränker kvinnors rättigheter. 96 procent av de japanska par som gifter sig tar makens efternamn.

Domstolen konstaterade samtidigt att en annan lag från samma tidsera, som kräver att frånskilda kvinnor väntar sex månader innan de gifter om sig, strider mot grundlagen. Men domarna avstod från att upphäva väntetiden utan slog fast att den maximalt får vara 100 dagar.

TT-AFP-Reuters