Miljoner barn föds i konfliktzoner

UTRIKES

Världen. 16 miljoner barn föddes under året i konfliktzoner, enligt en sammanställning från FN. Det betyder att en åttondel av världens alla barn inte får den hälsovård, trygghet eller utbildning som de behöver.

När FN:s barnfond (Unicef) summerar det gångna året konstaterar den att "var andra sekund tar en nyfödd sina första andetag mitt i en konflikt, ofta under ohyggliga omständigheter och utan tillgång till hälsovård".

– Kan det finnas en sämre start i livet? säger Unicef-chefen Anthony Lake, enligt Reuters.

I konfliktdrabbade områden som Afghanistan, Irak och Syrien utsätts nyfödda barn och deras mödrar, på flykt från krig, för enorma risker. Bland annat kan gravida tvingas att föda utan medicinsk hjälp och under ohygieniska förhållanden.

Barnen som föds under sådana förhållanden riskerar i hög utsträckning att dö före sin femte födelsedag, skriver Unicef.

Utöver konflikter utgör naturkatastrofer och fattigdom hot mot dem små. FN uppmanar därför världen att ta krafttag för att lösa konflikter, klimatförändringarna och att ge fler möjligheter till ett bra liv.

"Tar vi tag i skälen till att så många familjer känner sig tvungna att lämna sina hem... kan vi för miljoner (människor) göra 2016 till ett år av hopp istället för ett år av förtvivlan".

FAKTA

Barn i konflikter

30 miljoner barn runt om i världen tvingades 2014 på grund av krig, våld, eller förföljelse att fly sina hem.

Till dem kan läggas de mer än 200 000 barn som sökte asyl i EU de första nio månaderna av 2015.

Mer än en kvarts miljard barn lever i länder där det råder konflikter, vilket skapar stora problem för deras hälsa, utbildning och välmående.

Mer än en halv miljard barn lever i områden där översvämningar är väldigt vanliga och 160 miljoner lever där det råder extrem torka.

Nästan hälften av dem som lever i extrem fattigdom i världen är barn.

Källa: FN:s barnfond, Unicef.

TT