Klartecken för omstridd gasletning

UTRIKES

Klimat. En vecka efter klimatavtalsjublet i Paris ger den brittiska regeringen klartecken till storskalig gasprospektering, så kallad skiffergas.

Samtidigt skär regeringen ner subventionerna till förnyelsebar energi.

Storbritanniens energiminister Andrea Leadsome motiverar de nya gaslicenserna med att landets gasresurser är på väg att krympa. Om 15 år kan gasimporten ha ökat från dagens 50 till 75 procent om inget görs.

Gasproduktionstekniken är miljömässigt omstridd och förbjuden i bland annat Tyskland och Frankrike.

TT-Reuters