Shell kan komma att dömas i miljömål

UTRIKES

Nederländerna. En appellationsdomstol i Nederländerna fastslog på fredagen att fyra nigerianska bönder kan driva sitt fall mot Shell i nederländsk domstol. Det innebär att oljejätten kan komma att hållas ansvarigt för ett oljeutsläpp orsakat av det nigerianska dotterbolaget.

Appellationsdomstolens beslut upphäver utslaget från en lägre domstol 2013, som då sade att moderbolaget inte kunde hållas ansvarig för dotterbolagets agerande.

Beslutet kan få vidare konsekvenser eftersom det banar väg för fler fall mot det multinationella företaget.

TT-AFP-Reuters