Snart passeras miljonstrecket

UTRIKES

Flyktingkrisen. Nästan 991 000 flyktingar har kommit till Europa hittills i år och antalet väntas passera en miljon före årsskiftet.

Europa har 2015 upplevt den värsta flyktingkrisen sedan andra världskriget.

– Jag är mycket orolig för det europeiska asylsystemets framtid, säger António Guterres, chef för FN:s flyktingorgan UNHCR.

Han anser att det behövs ett omfattande program i Europa för att ge flyktingar från Syrien och andra länder tak över huvudet.

Guterres välkomnar att Frontex, EU:s myndighet för gränskontroll, ska öka sina insatser i Grekland men tillägger:

– Problemet med de flesta europeiska initiativ är att det alltid är för litet för sent.

Många av dem som upplevt konflikter och fattigdom i Mellanöstern och Afrika har kommit till grekiska öar via Turkiet och över Medelhavet. EU:s medlemsländer kommer att tvingas ställa upp med gränsvakter om de inte vill hamna i en lika svår situation som Grekland.

Till Grekland kommer 4 300 flyktingar och migranter dagligen, säger Joel Millman, talesman för Internationella organisationen för migration (IOM).

Han konstaterar att inflödet till Europa är ovanligt stort så här sent på året.

– IOM uppskattar att miljonstrecket kommer att passeras kanske på tisdag eller till och med före dess, säger Millman.

TT