EU-sanktioner förlängs ett halvår

UTRIKES

Sanktioner. EU-länderna har enats om att förlänga de ekonomiska sanktionerna mot Ryssland i ytterligare sex månader. Sanktionerna infördes våren 2014 som bestraffning för Rysslands agerande i Ukraina-krisen. Sedan dess har de utvidgats och förlängts vid flera tillfällen.

De motsanktioner som Ryssland vidtagit slår olika hårt mot EU-ländernas ekonomier och intresset för att behålla sanktionerna mot Ryssland är därför olika starkt.

Beslutet skulle egentligen ha tagits tidigare den här månaden, men i synnerhet Italien har uttryckt tveksamhet över att bestraffa Ryssland samtidigt som man söker landets hjälp för att lösa Syrien-konflikten.

TT-AFP