Obama benådar och sänker straff

UTRIKES

USA. USA:s president Barack Obama sänker straffen för 95 personer, av vilka de flesta är dömda för drogrelaterade brott.

Det var ovanligt många som fick strafflindring, vilket förebådar att Obama 2016 kommer att satsa på att reformera rättssystemet.

Han benådade även två personer.

TT-AFP

ARTIKELN HANDLAR OM