Obama skrev på gigantisk USA-budget

UTRIKES

USA. USA:s president Barack Obama har skrivit på en budget på 1 100 miljarder dollar, motsvarande 9 400 miljarder kronor, sedan kongressen godkänt den

Budgeten säkrar finansieringen av den amerikanska statsapparaten fram till september 2016.

Kongressen antog också skattelättnader värda 600 miljarder dollar under tio år.

I budgeten finns också hävandet av ett 40-årigt förbud mot oljeexport som infördes under oljekrisen på 1970-talet. Det finns också förslag på reformer av Internationella valutafonden.

TT-AFP