Arabförbundet stödjer FN-plan

UTRIKES

Syrienkonflikten. Arabförbundet ställer sig enhälligt bakom den FN-stödda planen för att få slut på kriget i Syrien och lovar att stödja internationella ansträngningar att få till stånd eldupphör.

Resolutionen, som antogs enhälligt av FN:s säkerhetsråd i fredags, förutser samtal mellan oppositionen och regimen och en snar vapenvila.

– Resolutionen ... innebär en chans att för första gången finna en seriös lösning på krisen i Syrien, säger Arabförbundets generalsekreterare Nabil al-Arabi i ett uttalande.

Han säger att arabländerna är redo att fortsätta samordna sina åtgärder med FN-sändebudet till Syrien, Staffan de Mistura, när det gäller att undanröja allt som hindrar att innehållet i resolutionen förverkligas.

Han uppmanar FN:s säkerhetsråd att skapa en internationell övervakningsmekanism för att tvinga alla parter till vapenvila för att stoppa attacker mot civila.

TT-AFP