Andliga ledare portas från boenden

UTRIKES

Danmark. I danska fängelser och sjukhus finns präster till förfogande vid behov. Men på asylboenden är varken de eller imamer välkomna, eftersom miljön ska vara religionsneutral.

Religiösa ledare får bara besöka asylboenden om de avtalat ett privat möte en boende.

– Religion är en privatsak, därför vill vi att de boende ska kunna gå i korridorerna utan att bli uppsökta av exempelvis en präst, säger Anne la Cour, asylchef vid Röda Korset, till Jyllands-Posten.

TT-Ritzau