Flyktingström till Tyskland minskar

UTRIKES

Flyktingkrisen. Antalet flyktingar som anländer till Tyskland minskar. Enligt den federala tyska polisens statistik, som nyhetsbyrån Reuters tagit del av, har antalet mer än halverats i december jämfört med samma period i november. Man har jämfört de två månadernas första 20 dagar.

I november anlände under perioden 170 000 personer till Tyskland, mot 73 500 under de tre första veckorna i december. Statistiken bygger på att man gör stickprov vid gränsen.

Dåligt väder över Egeiska havet och skärpt turkisk gränsbevakning tros vara huvudskälen till minskningen.

Cirka 6 000 av de 73 500 personer som nått Tyskland under december uppges ha rest vidare mot Norden.

Totalt tros Tyskland nu ha tagit emot fler än en miljon flyktingar under 2015.

TT-Reuters