Mars-landare huvudbry för Nasa

UTRIKES

Rymden. En planerad avresa till planeten Mars försenas. USA:s rymdflygstyrelse Nasa har ställt in uppskjutningen i mars 2016 av Marslandaren InSight. Beslutet beror på att Nasa har problem med ett av de viktigaste vetenskapliga instrumenten som ingår.

Nästa lämpliga "fönster" för uppskjutning - utifrån planeternas läge - ligger hela två år längre fram i tiden.

Tanken med expeditionen är att tränga in djupt under den röda planetens yta för att hitta förklaringar till hur Mars bildades.

Det instrument som trasslar kommer från Frankrikes rymdforskningscenter CNES. Det ska kunna mäta minimala rörelser i Marsmarken. Instrumentet måste arbeta i vakuum, i sträng kyla, men man har trots upprepade försök inte lyckats täta en läcka som gör att det inte skulle fungera på Mars.

TT-AFP