Terrorister kan tappa medborgarskap

UTRIKES

Frankrike. Frankrikes regering förslår att medborgare med dubbelt medborgarskap ska kunna bli av med sitt franska om de döms för terrorism.

I ett försök att trappa upp kampen mot terrorismen vill Frankrikes regering göra flera av de lagar som bara gäller vid undantagstillstånd permanenta - möjligheten att frånta medborgarskap är ett av förslagen.

Förslaget splittrar de politiska partierna både till höger och vänster. Justitieminister Christiane Taubira har haft betänkligheter och sade så sent som i tisdags att det tagits bort från listan över föreslagna lagändringar, men så blev det alltså inte.

Lagändringarna måste godkännas av parlamentet innan de börjar gälla.

TT-AFP-Reuters