Smoggen sprider sig över Kina

UTRIKES

Kina. Fler än 100 miljoner kineser i åtminstone tio städer har uppmanats att stanna hemma på grund av alarmerande luftföroreningar. Smoggen i stora delar av landets östra och centrala delar har kommit upp i så farliga nivåer att myndigheterna anger hotnivå "röd".

Det är första gången det sker i en hel provins, Shandong, där flera av de drabbade städerna ligger, uppger den lokala miljömyndigheten.

Halten av PM 2,5, den partikelstorlek som bedöms som mest hälsovådlig, låg på 727 mikrogram per kubikmeter i Xinxiang i Henan på torsdagen. Det är tiotals gånger högre än världshälsoorganisationen WHO:s gränsvärde.

Bland de tio städerna finns även Tianjin - ett tecken i tiden. Tianjin är i Sverige mest känt för att staden är delaktig i en mångmiljardbeställning av svenska Nevs elbilar. Satsningar på avgasfria bilar är en av de åtgärder kinesiska myndigheter hoppas på för att få bukt med luftföroreningarna.

Fram till häromdagen hade även Peking en röd hotnivå, vilket är den högsta i den kinesiska regimens varningssystem för luftföroreningar.

TT-AFP