Varning för "möjliga hot" i Peking

UTRIKES

Kina. Svenskar, danskar och andra västerlänningar i Kina uppmanas till extra försiktighet i det populära området Sanlitun i Peking. Utländska myndigheter har "mottagit information om möjliga hot" i området, varnar Sveriges ambassad i Kina.

Danmarks utrikesdepartement uppger i sin varning att hotet ska vara centrerat kring juldagen.

Även USA och Storbritannien med flera stora västländer har gått ut med snarlika varslingar.

Jämfört med många andra världsstäder är den turismrelaterade brottsnivån låg i Peking. Däremot är den kinesiska trafiken ökänt farlig, och särskilt vid denna tiden på året är luftföroreningarna långt över gränsnivåerna för vad som är hälsovådligt.

TT