Ingen generaltitel för Jesus

UTRIKES

Guatemala. En Kristusstaty i Guatemala såg ut att bli befordrad till general i landets armé - tills kyrkan och presidenten satte stopp.

Statyn, Jesus de la Merced, bärs varje påsk i procession genom huvudstaden i en månghundraårig tradition. Prästen i den kyrka där statyn förvaras sade i sin predikan på julmässan att statyn den 3 januari skulle få rangen general i Guatemalas armé.

I lokala medier spekulerades att utmärkelsen skulle tilldelas inför 300-årsdagen av statyns välsignelse 2017. Men ärkebiskop Oscar Vian protesterade och president Alejandro Maldonado försäkrade att han inte hade godkänt upphöjningen till general, och att han inte skulle göra det utan kyrkans godkännande.

Om så skulle ske vore det inte första gången statyn får en officerstitel. Under en koleraepidemi på 1800-talet utsågs Jesusstatyn till överste.

TT-AFP