Fara för liv i översvämmade England

UTRIKES

Storbritannien. Ytterligare 200 militärer ska skickas till de översvämmade områdena i norra England. Det finns redan 300 på plats och tusen till är redo att rycka in om läget förvärras.

Hundratals människor har redan fått lämna sina hem och mer regn väntas. Över 200 varningar för översvämningar har utfärdats för England och Wales, i 24 av dem varnas det för att liv kan vara i fara.

I staden York, en av Storbritanniens största turistmål, når vattennivån nästan över parkerade bilar. Ett stort antal fastigheter har utrymts och omkring 3 500 till är i farozonen. Även Lancashire i nordvästra England och Yorkshire i nordöst har drabbats hårt.

TT-AFP