Känsliga franska krigsarkiv öppnas

UTRIKES

Frankrike. Mycket känsliga arkiv öppnas nu från Frankrikes mörka år under Vichy-regimens samarbete med nazisterna under andra världskriget, uppger myndigheterna. Från måndag kan dokumenten "fritt konsulteras" av statsförvaltningen, forskare och medborgare efter att sekretessmärkningen tagits bort.

Vichy-regimen - som leddes av marskalk Philippe Pétain, krigshjälten från första världskriget - samarbetade med de tyska ockupanterna från 1940 till 1944 och hjälpte bland annat nazisterna med att deportera cirka 76 000 judar från sitt territorium. Öppnandet av arkiven från utrikes-, inrikes- och justitiedepartementet kan väcka mycket starka känslor.

Dokument fram till och med den 31 december 1960 öppnas också, så länge de innehåller uppgifter om vad som hände under världskriget.

Det blir upp till myndigheterna att besluta om även dokument som ännu omfattas av sekretess ska offentliggöras.

TT-AFP