8 500 nya lärare för flyktingbarn

UTRIKES

Tyskland. De 16 tyska delstaterna har rekryterat cirka 8 500 personer som ska lära alla nya flyktingbarn tyska, rapporterar tidningen Die Welt utifrån en undersökning i delstaterna.

Tyskland väntas i år ta emot över en miljon asylsökande, fem gånger fler än i fjol. Omkring 325 000 av flyktingarna är barn i skolåldern och delstaterna har nu inrättat 8 264 specialklasser där barnen ska få lära sig tyska av de nyanställda personerna.

Från politiskt håll klargörs att flexibilitet krävs när skolväsendet ställs inför sin största utmaning någonsin.

Heinz-Peter Meidinger, ordförande i lärarfacket DPhV, tror att det i slutänden kommer att krävas uppemot 20 000 nya lärare för att möta behoven.

– Nästa sommar, som senast, kommer vi att känna av den bristen, säger han.

TT-AFP