Kina förbjuder våld i hemmet

UTRIKES

Kina. Kina har antagit en särskild lag mot våld i hemmet, den första i sitt slag. Tidigare har sådant våld behandlats i separata lagar om till exempel äktenskap eller skydd för barn.

Enligt en kvinnoorganisation knuten till Kommunistpartiet har närmare en fjärdedel av alla gifta kvinnor i Kina erfarenhet av våld i hemmet. Vad som skett inom hemmets väggar har i stor utsträckning ansetts vara en privatsak och myndigheterna har dragit sig för att ingripa såvida det inte handlat om grovt våld. Så sent som för två årtionden sedan utgjorde inte fysiska övergrepp laglig grund för skilsmässa. Först 2001 skärptes äktenskapslagarna med ett förbud mot våld.

Den nya lagen träder i kraft i mars nästa år och stadgar att polisen omedelbart ska ingripa när en anmälan kommer in.

Samtidigt påpekar kritiker att lagen är tandlös eftersom den exempelvis inte nämner sexuellt våld eller våld mellan samkönade par.

TT-AFP