Zimbabwe dröjer med löner

UTRIKES

Zimbabwe. Tomten kommer sent till de statligt anställda i Zimbabwe, eller åtminstone lönekuvertet. På grund av akut brist på pengar får läkare och lärare i landet vänta på sin lön och decemberbonus till början av januari.

Det har lett till att lärarfacket hotar med strejk om deras medlemmar inte får sina pengar innan årets slut.

Zimbabwes finanser är hårt pressade och består uteslutande av skatteintäkter, trots att landet är i behov av lån från Internationella valutafonden (IMF) och Världsbanken. Några ytterligare lån är inte aktuella förrän tidigare skulder har reglerats.

Mer än 80 procent av statens budget går åt till löner till armén, lärare, poliser och sjuksköterskor. I december är det hittills endast soldater som fått betalt.

TT