En av tre tror på liv efter döden

UTRIKES

Norge. Tror du på ett liv efter döden? Ja, svarade var tredje när den norska tidningen Dagen ställde frågan.

Andelen var något högre bland kvinnor, drygt 37 procent, medan knappt 30 procent av männen svarade ja.

– Kvinnor har ofta en större närhet till familj och vänner, och lägger mer tid på sjuka och döende bland de närmaste, säger religionsvetaren Anne Kalvid till dagen.no.

– Det kan göra att kvinnor har ett närmare förhållande till kriser och djupare värden i livet än vad män har.

Av de drygt 1 000 svarande sade 37,6 procent att de inte tror på ett liv efter detta. Övriga, omkring 30 procent, svarade "vet inte".

TT-NTB