Flygbro ska lindra flyktingkris

UTRIKES

Centralamerika. I flera månader har flyende kubaner fastnat längs gränser i Centralamerika. Nu har länder i regionen enats om ett första försök till lösning.

I likhet med flyktingkrisen i Europa har amerikanska länder synbarligen tagits på sängen av den kubanska flyktingströmmen. Den har utlösts av oro över att USA ska slopa sin "wet foot, dry foot"-policy, som stadgar att kubaner som tar sig till USA har rätt till uppehållstillstånd.

Under hösten har gränser i Centralamerika gradvis stängts, vilket fått till följd att kubaner nu i flera tusental sitter fast vid gränserna.

Men efter en tids politisk pajkastning regeringarna emellan nåddes enighet vid ett möte i Guatemala natten till tisdagen svensk tid, rapporterar nyhetsbyråer. Med samlade resurser ska migranter flygas från Costa Rica till El Salvador. Där ska bussar ta vid för att föra kubanerna till Mexiko. Sedan ligger vägen formellt öppen till Texas sydgräns.

I kommunikéer från Guatemalas och Costa Ricas regeringar kallas planen ett "pilotprojekt" som ska genomföras under "första veckan i januari", rapporterar nyhetsbyrån AFP.

Frågan är därmed om det bara blir en tillfällig lindring. Fortsätter migrantströmmen kan en "flygbro" genom Centralamerika snabbt komma att bli för dyr för de inblandade länderna.

FAKTA

Kuba, USA och migranter

Sedan djupfrysningen av relationen Kuba-USA runt 1960 har en stadig ström kubaner på olika sätt tagit sig till, och bosatt sig i, USA. Anledningarna har varit både att de varit förtryckta av en hårdför regim i Havanna och att de sökt en bättre ekonomisk tillvaro i det rikare grannlandet.

Bara i Miami i Florida finns över en miljon invånare med kubansk bakgrund.

På 90-talet blev den oreglerade trafiken i Floridasundet så intensiv att USA införde den "wet foot, dry foot"-regel som fortfarande gäller. Den stadgar att en kuban som har "våta fötter", alltså inte nått fast mark i USA, ska skickas tillbaka. Den som däremot når stranden får stanna.

Nu när Havanna och Washington återupprättat politiska relationer befarar många flyttsugna kubaner att "wet foot, dry foot" ska slopas.

TT