Kina tror på ökad energikonsumtion

UTRIKES

Kina. Kina, en av världens största energislukare, ökar sitt energibehov under 2016 till 5 700 miljarder kilowattimmar (kWh), uppger den statliga nyhetsbyrån Nya Kina. Det kan jämföras med Sveriges förbrukning på 134 miljarder kWh per år.

Glädjande för miljön är att icke-fossila bränslekällor tros öka något från 12 procent i år till 13,2 procent 2016. Kolet, å sin sida, som står för två tredjedelar av Kinas totala energikonsumtion, tros minska något till 3 960 miljarder ton. Som del i landets satsning att minska kolkonsumtionen kommer 1 000 gruvor de kommande tre åren att stänga.

När det gäller behovet av råolja tros kommande år kräva 550 miljoner ton och efterfrågan på naturgas 205 miljarder kubikmeter, enligt Nur Bekri, chef för den kinesiska energimyndigheten.

TT-Reuters