Hårdare tag mot asylsökande i Norge

UTRIKES

Norge. Åtstramningar inom asyl- och flyktingpolitiken ska göra det mindre attraktivt att söka asyl i Norge, enligt invandrings- och integrationsminister Sylvi Listhaug.

Men det flyttar bara problemet och är inte en lösning, menar en expert.

– Vi kommer att ha en av de hårdaste invandringslinjerna i Europa, säger Sylvi Listhaug från Fremskrittspartiet, på en presskonferens om Norges stramare asylregler.

Regeringen föreslår bland annat att alla asylsökande som närmast kommer från ett annat nordiskt land ska kunna avvisas redan vid gränsen. I förslaget hänvisas till att Sverige infört liknande bestämmelser.

Tvingas lämna fingeravtryck

Andra delar av förslagen går ut på att en person ska kunna få permanent uppehållstillstånd först efter fem år i stället för tre, som de nuvarande reglerna föreskriver. Dessutom ställs krav på att han eller hon skaffar bostad samt arbete eller utbildning, uppger nyhetsbyrån NTB. Det föreslås även att personen ska klara av ett muntligt prov i norska språket.

Möjligheten till anhöriginvandring begränsas och även för ensamkommande barn skärps reglerna. Upp till 18 år får de skydd i Norge, men därefter görs en ny prövning för att utreda skyddsbehovet.

De som ändå väljer att resa till Norge kommer att tvingas att lämna finger- och fotavtryck. Reglerna gäller asylsökande från länder utanför EU- och EES-områdena.

"Ett fruktansvärt hyckleri"

Joakim Ruist nationalekonom och migrationsforskare vid Handelshögskolan i Göteborg anser att de tuffare reglerna för asylsökande som föreslås runt om i Europa inte löser några problem överhuvudtaget. Människor slutar inte att komma till vare sig Norge, Sverige eller andra delar av Europa så länge som de har rätt att söka asyl om de väl lyckas att komma fram.

– En rimlig och logisk asylpolitik hade varit att människor sökt asyl från ambassader eller i UNHCR:s flyktingläger. Det kräver dock att vi sätter ett tak på asylinvandringen och det vill vi inte göra, säger Ruist till TT.

– Det är ett fruktansvärt hyckleri som saknar motstycke i vår tid och som bottnar i att vi tycker att asylrätten är så fin att vi inte vågar röra den, men det är vad vi skulle behöva göra.

Försvårar integrationen

Även från norskt håll får förslaget frän kritik. Kristelig Folkepartis ledare Knut Arild Hareide anser att det försvårar integrationen.

– Vi utvärderar förslagen, men ser redan att flera förslag är problematiska och först och främst kommer att göra situationen för dem som kommer till Norge svårare, och därmed hämma integrering, säger han till Verdens Gang (VG).

Sosialistisk Venstres invandrarpolitiska talesperson Karin Andersen går ännu längre: Listhaug är "fullständigt olämplig" att hantera flyktingkrisen.

– Inte en enda gång har Listhaug visat att hon förstår krigets helvete. . . Hon ler och kommer med förslag som försvårar integrationen. Hon kommer att skrämma folk från att söka skydd i Norge, säger Andersen till VG.

FAKTA

Bakgrund till förslagen

Partierna i Stortinget utom Miljøpartiet De Grønne och Sosialistisk Venstreparti har ingått en ramöverenskommelse om att skärpa asylpolitiken.

Nu har justitie- och beredskapsdepartementet konkretiserat förslagen och föreslår 40 större och mindre förändringar i lagar och andra regler.

Bland huvudpunkterna i asylöverenskommelsen var snabbare avvisningar, inrättandet av tillfälliga skyddsformer, nedskärningar av förmåner, hårdare krav på familjeåterföreningar, krav på att ha bott en viss tid i Norge för att kunna få kontantstöd samt att skapa centra för minderåriga asylsökande i deras hemländer.

Källa: VG

TT